Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Upcom

07/11/2018 15:07:07

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 13 /NQ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

Công ty Cổ phần Hanel xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

1. Thông tin về chứng khoán đăng ký:

-         Tên cổ phiếu:                                          Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel

-         Loại cổ phiếu:                                         Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá:                                                10.000 đồng/ cổ phần

-         Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký:         192.600.000 cổ phần

-         Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:             1.926.000.000.000 đồng

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày  08/11/2018

3. Mục đích chốt danh sách cổ đông: để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch

4. Quý Cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND đã hết thời hạn 15 năm theo quy định, đề nghị thực hiện điều chỉnh thông tin trước 16h00 ngày  08/11/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - Tầng 6, tòa nhà Thông tấn xã, số 79 Lý Thường Kiêt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (84-24) 3728 0921.

5. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, đề nghị đến trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt làm thủ tục chuyển nhượng trước 16h00 ngày 08/11/2018. Khi đến làm thủ tục chuyển nhượng, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND.

6. Công ty sẽ ngừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu của Công ty giữa các Cổ đông cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra sau 16h00 ngày 08/11/2018 cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên hệ thống Upcom.

7. Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên Upcom theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ngày giao dịch chính thức, Công ty sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn          

Trân trọng.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ