Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Thị Liễu

HNX - 07/12/2018 09:14:00
MSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Thị Liễu
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Liễu
- Mã chứng khoán: MSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.440.062 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.440.062 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,29%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/11/2018.

Tin mới

Tin cũ