Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TBD: Nguyễn Đức Công - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3.900 CP

HNX - 11/01/2019 16:28:00
TBD: Nguyễn Đức Công - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 3.900 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Công
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.924 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/01/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/02/2019.

Tin mới

Tin cũ