Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TAP: Lương Minh Nhựt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

HNX - 12/07/2019 14:22:00
TAP: Lương Minh Nhựt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Minh Nhựt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.650 CP (tỷ lệ 2,66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 37.650 CP (tỷ lệ 2,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa khớp lệnh mua bán thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2019.

Tin mới

Tin cũ