Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HOSE - 20/09/2019 17:19:00
TMS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Transimex công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190920_20190920--TMS--Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-nguoi-lao-dong.pdf

Tin mới

Tin cũ