Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMBB1903: Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB1903

HOSE - 22/10/2019 16:49:00
CMBB1903 Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB1903

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB/6.5M/SSI/C/EU/Cash-02 (mã CK: CMBB1903) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191022_20191022--CMBB1903--QD-so-437-chap-thuan-niem-yet-CW.pdf

Tin mới

Tin cũ