Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

HOSE - 12/11/2019 17:04:00
HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
Căn cứ theo Quyết định số 454/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  07 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

 07 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

   0 NĐT

Tổ chức trong nước:

   0 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

   0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    2.285.501 cổ phần

Cá nhân trong nước:  

2.285.501 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

              0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

              0 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

              0 cổ phần

Tin mới

Tin cũ