Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 21/02/2020 17:21:00
TDC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

 

TDC - NQ HDQT VV TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

Tin mới

Tin cũ