Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 16/10/2020 17:41:00
GAB: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 54411_ay-YK-CD-bang-VB.pdf

Tin mới

Tin cũ