Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08

HOSE - 21/10/2020 17:10:00
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 như sau:


Tài liệu đính kèm
  51612_-GCN-chao-ban-CW.pdf

Tin mới

Tin cũ