Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRI: Lê Thanh Cường - Kế toán trưởng - đăng ký bán 100.000 CP

HNX - 27/10/2020 13:58:00
DRI: Lê Thanh Cường - Kế toán trưởng - đăng ký bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thanh Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DRI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/11/2020.

Tin mới

Tin cũ