Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

HNX - 27/10/2020 14:31:00
CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/12/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Tin mới

Tin cũ