Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EAD: Mai Hồng Ngọc - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã bán 20.000 CP

HNX - 27/10/2020 14:30:00
EAD: Mai Hồng Ngọc - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã bán 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Hồng Ngọc
- Mã chứng khoán: EAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.000 CP (tỷ lệ 0,87%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 25.000 CP (tỷ lệ 0,87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,17%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2020.

Tin mới

Tin cũ