Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: Trần Văn Huấn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 810.000 CP

HNX - 27/10/2020 15:26:00
NED: Trần Văn Huấn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 810.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Huấn
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 368.900 CP (tỷ lệ 0,91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.971.000 CP (tỷ lệ 9,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 810.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/11/2020.

Tin mới

Tin cũ