Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 8.100.000 CP

HNX - 27/10/2020 15:26:00
NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 8.100.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Sông Đà Hoàng Long
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.193.879 CP (tỷ lệ 52,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Dân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.971.000 CP (tỷ lệ 9,8%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/11/2020.

Tin mới

Tin cũ