Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ND2: Ứng Quyết Tiến - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP

HNX - 27/10/2020 15:25:00
ND2: Ứng Quyết Tiến - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ứng Quyết Tiến
- Mã chứng khoán: ND2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.230 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ứng Hồng Vận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục tài sản cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/11/2020.

Tin mới

Tin cũ