Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QNS: Võ Thành Đàng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

HNX - 27/10/2020 15:37:00
QNS: Võ Thành Đàng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ 6,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/11/2020.

Tin mới

Tin cũ