Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TN1: Thông báo giao dịch hoán đổi cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Thu Trang

HOSE - 27/10/2020 16:19:00
TN1: Thông báo giao dịch hoán đổi cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Thu Trang

Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch hoán đổi cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings như sau:


Tài liệu đính kèm
  42601_1BB91c20KhC3A1nh.pdf
  42601_B85n20Thu20Trang.pdf

Tin mới

Tin cũ