Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPH: Đăng ký bán 118.900 cổ phiếu quỹ

HNX - 27/10/2020 16:46:00
TPH: Đăng ký bán 118.900 cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội
- Mã chứng khoán: TPH
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 118.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 118.900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung nguồn vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần và tuân thủ các quy định về giá bán cổ phiếu quỹ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp cần điều chỉnh, Hội đồng quản trị công ty có quyết định hướng dẫn cụ thể
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/11/2020
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: .

Tin mới

Tin cũ