Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX: Trần Thanh Nga - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

HNX - 29/10/2020 17:05:00
AFX: Trần Thanh Nga - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Nga
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Kim Uyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.200 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/10/2020.

Tin mới

Tin cũ