Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga

HNX - 30/10/2020 13:24:00
DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Nga
- Mã chứng khoán: DHN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 643.559 CP (tỷ lệ 10,23%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 86.782 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 730.341 CP (tỷ lệ 11,61%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/10/2020.

Tin mới

Tin cũ