Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUESSV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/11/2020

HOSE - 26/11/2020 08:54:00
FUESSV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/11/2020

Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 26/11/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 90012_-ngay-26.11.2020.pdf

Tin mới

Tin cũ