Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PRC: Nguyễn Văn Bình - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP

HNX - 27/11/2020 11:05:00
PRC: Nguyễn Văn Bình - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bình
- Mã chứng khoán: PRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Tuyết
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 110.610 CP (tỷ lệ 9,22%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia vào hoạt động công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2020.

Tin mới

Tin cũ