Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ICN: Đoàn Đắc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 4.000 CP

HNX - 15/01/2021 15:01:00
ICN: Đoàn Đắc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 4.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Đắc Hiếu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: ICN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 104.000 CP (tỷ lệ 1,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 1,25%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Điều kiện thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/01/2021.

Tin mới

Tin cũ