Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SPV: CTCP Đầu tư Vina - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 500 CP

HNX - 15/01/2021 14:58:00
SPV: CTCP Đầu tư Vina - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Vina
- Mã chứng khoán: SPV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.238.720 CP (tỷ lệ 20,73%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 278.890 CP (tỷ lệ 2,58%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Kim Hậu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.239.220 CP (tỷ lệ 20,73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2021.

Tin mới

Tin cũ