Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO NGHỆ AN

05/03/2021 15:24:09

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

2. Địa chỉ: Số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Ngành nghề kinh doanh: In ấn

4. Vốn điều lệ dự kiến: 34.501.700.000 đồng

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá

6. Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)

7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

9. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.355.370 cổ phần

10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

11. Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá cổ phần.

12. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/03/2021 đến 15h30 ngày 29/03/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

13. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

14. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 05/04/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/04/2021 đến 16 giờ ngày 14/04/2021

16. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 09/04/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ