Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CTCP BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

22/02/2018 08:56:31

(Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3-THYK ngày 12/02/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam)

1. Phạm vi điều chỉnh

Đợt bán đấu giá này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND) được chào bán (thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành) theo thực tế/thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán.

2. Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA CORPORATION)

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 5416 1820/ 5416 1821/ 5416 1822           Fax: (84-28) 5416 1823/ 5416 1824

3.Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 5411 2231             Fax: (84-28) 5411 2235

4.Ngành nghề kinh doanh chính:   

Kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích, kỹ thuật dân dụng ….theo Giấy CN ĐKKD số số 0309586799 đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, thay đổi lần thứ hai ngày 19/05/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp

5.Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng

6.Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô trong đó số lượng cổ phần của 01 lô là: 5.150.000 cổ phần, chiếm 51,5% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam

- Giá khởi điểm 01 cổ phần: 13.100 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 67.465.000.000 đồng.

7.Điều kiện tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành

8.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định:

- Thời gian: từ ngày 26/02/2018 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2018.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 193 – 203 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM.

9.Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện:

- Thời gian : 07/03/2018

- Địa điểm CBTT:  tại website của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

10.Đặt cọc đấu giá: 20% giá khởi điểm lô cổ phần

11.Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc

- Thời gian: từ ngày 08/03/2018 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 15/03/2018.       

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 193 – 203 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM       

12.Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của VOSA CORPORATION tại VOSA LAND.

13.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

-Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 23/03/2018.           

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 193 – 203 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM       

14.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 26/03/2018 đến 06/04/2018 (hoặc từ 03/04/2018 đến 09/04/2018 trong trường hợp chào bán cạnh tranh) 

15.Hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018  (hoặc từ 03/04/2018 đến 09/04/2018 trong trường hợp chào bán cạnh tranh)

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ