Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu

26/06/2018 10:33:40

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

 

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

 

Địa chỉ: Số 32 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật ...

 

Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng

 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 

Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

 

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.372.666 cổ phần

 

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 9.372.666 cổ phần

 

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/06/2018 đến 15h30 ngày 16/07/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

 

+ Địa điểm: Tại CTCP Chứng khoán Tân Việt

 

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2018

 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở của CTCP Chứng khoán Tân Việt

 

Thời gian và địa điểm đấu giá:

 

+ Thời gian: 15h00 ngày 23/07/2018

 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/07/2018 đến 16 giờ ngày 30/07/2018

 

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018 

Tin mới

Tin cũ