Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 62 tỷ đồng trong phiên 12/7

DTCK - 12/07/2018 16:04:00
Sau khi chấm dứt chuỗi 5 phiên bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng gần 108 tỷ đồng trong phiên ngày hôm qua, thì sang đến phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên thị trường với giá trị 62,72 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 7,03 triệu đơn vị, giá trị 212,23 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và 1/4 về giá trị so với phiên hôm qua (11/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 8,66 triệu đơn vị, giá trị 276,49 tỷ đồng, giảm mạnh 52% về khối lượng và 65% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,62 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 64,26 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 3,29 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 69,98 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VRE với giá trị 15,4 tỷ đồng, tương ứng 425.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với 13,86 tỷ đồng, tương ứng 265.150 đơn vị. Tiếp theo là E1VFVN30 với 6 tỷ đồng, tương ứng 418.510 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có DXG 4,8 tỷ đồng; CTG 3,3 tỷ đồng; KDH 2,6 tỷ đồng; NT2 2,5 tỷ đồng; CTD 2,2 tỷ đồng; IDI 2,1 tỷ đồng; BVH 2,1 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất SSI với giá trị 19,2 tỷ đồng, tương ứng 728.510 đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 18,9 tỷ đồng, tương ứng 560.190 đơn vị. Tiếp theo là MSN với 17,2 tỷ đồng, tương ứng 233.350 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có BID 12,4 tỷ đồng; VJC 8,7 tỷ đồng; KDC 7,9 tỷ đồng; HCM 7,38 tỷ đồng; DPM 6,9 tỷ đồng; VIC 6,7 tỷ đồng; AST 6,1 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 739.100 đơn vị, giá trị 11,4 tỷ đồng, bằng 1/4 về khối lượng và 1/3 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 827.353 đơn vị, giá trị 10,61 tỷ đồng, tăng 47% về khối lượng nhưng giảm hơn 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 88.253 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng gần 0,8 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 2,09 triệu đơn vị, giá trị mua 24,83 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VGC với giá trị 3,85 tỷ đồng, tương ứng 234.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với 1,8 tỷ đồng, tương ứng 149.800 đơn vị.

Tiếp theo là API 1,1 tỷ đồng; VCS 320 triệu đồng; TNG 318 triệu đồng; TV2 274 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất  LAS với giá trị 6,28 tỷ đồng, tương ứng 551.500 đơn vị. Tiếp theo là SD9 với 400 triệu đồng; S55 với 389 triệu đồng; CAP 294 triệu đồng; DGL 193 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,14 triệu đơn vị, giá trị 28,64 tỷ đồng, tăng 13% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,13 triệu đơn vị, giá trị 27,9 tỷ đồng, gần gấp đôi về khối lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14.095 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 0,74 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 412.167 đơn vị, giá trị mua ròng 13,06 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất POW với giá trị 2,6 tỷ đồng, tương ứng 242.200 đơn vị. Đứng thứ 2 là VLC với 1,84 tỷ đồng, tương ứng 97.100 đơn vị.

Tiếp theo là SGN 514 triệu đồng; SCS 508 triệu đồng; LPB 422 triệu đồng; ART 101 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 2,92 tỷ đồng, tương ứng 209.800 đơn vị. Tiếp theo là OIL 933 triệu đồng; VGT 767 triệu đồng; ACV 741 triệu đồng; SKH 172 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 12/7, khối ngoại đã bán gần gần 1,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 62,72 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 5,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 107,87 tỷ đồng.

Tin mới

Tin cũ