Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa PVD ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

31/08/2018 09:05:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 31/08/2018, TVSI đưa mã chứng khoán: PVD - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HSX) ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC HN soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm..

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ