Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

60 tổ chức, cá nhân bị UBCK xử phạt trong 9 tháng

DTCK - 12/10/2018 09:11:00
Theo Bộ Tài chính, thông qua hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm, đến cuối tháng 9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã ban hành quyết định xử phạt 60 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Trong đó, các vi phạm đáng chú ý là thao túng giá chứng khoán, ban lãnh đạo doanh nghiệp và những người có liên quan bán cổ phiếu không báo cáo, hoặc báo cáo sở giao dịch chứng khoán, UBCK không đúng thời hạn.

Liên quan đến hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường, Bộ Tài chính, UBCK tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi; tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện Đề án “Tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm giai đoạn 2017 -2020”.

Tin mới

Tin cũ