Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Doanh thu 9 tháng của Vinachem đạt 35.446 tỷ đồng

NDH - 12/10/2018 11:25:00
Quý III, doanh thu của Vinachem đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% cùng kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, tính riêng trong quý III, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 10.647 tỷ đồng, tăng 1,2% so với với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 10.833 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinachem ước đạt 35.446 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn theo đó ghi nhận 378 tỷ đồng, bằng 58,8% kế hoạch năm và tăng 288 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, Vinachem đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 3,1 triệu tấn phân bón các loại, 2,3 triệu chiếc lốp ô tô, hơn 5,3 triệu chiếc săm lốp xe máy, 0,3 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như lân chế biến tăng 4,9%, DAP tăng 31%, lốp ô tô tăng 23%, Amoniac thương phẩm tăng 70%, song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như phân NPK, lốp xe đạp, quặng apatit...

Một số công ty liên doanh, liên kết cũng có kết quả tích cực. CTCP XNK Hoá chất miền Nam có doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận 1,9 tỷ sau 9 tháng. Doanh thu CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội đạt 379 tỷ đồng, lợi nhuận theo đó thu về 10,8 tỷ đồng. CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỏ có doanh thu 9 tỷ đồng. CTCP Cảng Đạm Ninh Bình ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 12,3 tỷ đồng và lợi nhuận 1,9 tỷ đồng. CTCP Pin Hà Nội doanh thu 9 tháng đạt 274 tỷ đồng, lợi nhuận theo đó ghi nhận 15 tỷ đồng; …

Tin mới

Tin cũ