Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

E1VFVN30: Thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018

HOSE - 12/10/2018 14:44:00
E1VFVN30: Thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về iNAV trong giao dịch tái cơ cấu danh mục chứng khoán từ ngày 17/10/2018 đế ngày 25/10/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181012_20181012--E1VFVN30--CBTT-ve-iNAV-trong-GD-tai-co-cau-DMCK.pdf

Tin mới

Tin cũ