Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L44: Hoàng Văn Hà - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 36.912 CP

HNX - 12/10/2018 14:22:00
L44: Hoàng Văn Hà - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 36.912 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: L44
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 36.912 CP (tỷ lệ 0,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.912 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/11/2018.

Tin mới

Tin cũ