Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 12/10/2018 14:06:00
PPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 07/11/2018
          - Thời gian họp:
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Quốc Vinh theo nguyện vọng cá nhân, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/11/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng Công ty theo địa chỉ tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2018.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tin mới

Tin cũ