Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NTC: Nguyễn Thị Thanh Thủy không còn là cổ đông lớn

HNX - 12/10/2018 14:01:00
NTC: Nguyễn Thị Thanh Thủy không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Thủy- Mã chứng khoán: NTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 806.500 CP (tỷ lệ 5,04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 41.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 765.500 CP (tỷ lệ 4,78%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 09/10/2018.

Tin mới

Tin cũ