Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L10: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh

HOSE - 12/10/2018 16:29:00
L10: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh

 Công ty Cổ phần Lilama 10 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181012_20181012--L10--NQ-HDQT-vv-mien-nhiem-chuc-vu-GD-Chi-nhanhNguyen-Van-Tuyen.pdf

Tin mới

Tin cũ