Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Lợi nhuận 9 tháng của BSR hơn 4.600 tỷ, vượt 32% kế hoạch năm

NDH - 22/10/2018 11:11:00
Doanh thu 9 tháng ghi nhận 82.714 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 26.820 tỷ đồng, qua đó nâng doanh thu lũy kế 9 tháng lên 82.714 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã vượt 6% kế hoạch doanh thu năm đặt ra là 78.108 tỷ đồng.

Hệ số biên lợi nhuận gộp của BSR chỉ còn 6,4% khi đạt 1.724 tỷ trong quý III. Lợi nhuận gộp 9 tháng là 5.898 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 7,1%.

Lợi nhuận sau thuế quý III của BSR ghi nhận 1.185 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng lên 4.607 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của công ty là 3.480 tỷ, như vậy BSR cũng vượt 32% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu doanh thu quý III của BSR, mảng dầu DO (0,05%S) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9.852 tỷ đồng, tiếp đến là Mogas 95 (6.608 tỷ) và Mogas 92 (4.112 tỷ).

Tính đến 30/9, tổng tài sản của BSR giảm hơn 2.000 tỷ còn 59.689 tỷ đồng. Đáng chú ý là các khoản tương đương tiền của công ty giảm gần 2.400 tỷ còn 7.907 tỷ đồng, trong đó có 2.735 tỷ đang bị tạm dừng giao dịch tại OceanBank. Hàng tồn kho tăng gần 1.900 tỷ so với đầu quý và phải thu ngắn hạn giảm hơn 1.500 tỷ đồng.

Tổng vay nợ của BSR đạt 11.839 tỷ đồng, chiếm gần 20% nguồn vốn và phần lớn là vay ngân hàng Phát triển Việt Nam (7.278 tỷ). Tính đến cuối quý III, vốn điều lệ của công ty là hơn 31.000 tỷ đồng (PVN chiếm 92,12% vốn), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 668 tỷ đồng và công ty có kế hoạch trả cổ tức 9,5% cho năm 2018.

Tin mới

Tin cũ