Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

29/03/2019 16:31:41

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Căn cứ Công văn số 203/2019/CV-TVSI, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt xin thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian đã công bố: ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức vào 14 giờ ngày 10/04/2019;

- Thời gian gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất ngày 30/6/2019;

- Lý do: Nhằm đáp ứng tình hình hoạt động của Công ty: Bầu bổ sung nhân sự ứng viên Ban kiểm soát do Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 có đơn từ nhiệm và có thêm ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Công ty cần thêm thời gian để các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược là các các nhân, tổ chức nước ngoài tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên thu xếp thời gian dự họp và công tác chuẩn bị Đại hội của công ty được chu đáo đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

Trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ