Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Vũ Dạ Uyên

HOSE - 27/05/2019 14:01:00
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Vũ Dạ Uyên

Lê Vũ Dạ Uyên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A như sau: 


Tài liệu đính kèm
  20190527_20190527--S4A--BC-kq-gd-NCLQ-Le-Vu-Da-Uyen.pdf

Tin mới

Tin cũ