Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3.

29/05/2019 09:16:34

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện, công trình công nghiệp và dân dụng, ...

Vốn điều lệ: 82.760.800.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 76.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.037.134 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.037.134 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/05/2019 đến 15h30 ngày 18/06/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/06/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 25/06/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/06/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/07/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/06/2019 đến ngày 02/07/2019

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ