Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

HNX - 18/07/2019 15:55:00
PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam
- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.843.200 CP (tỷ lệ 10,18%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 298.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.141.700 CP (tỷ lệ 11,83%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/07/2019.

Tin mới

Tin cũ