Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV: Giải trình biến động LNST BCTC Cty mẹ quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 22/07/2019 16:55:00
CSV: Giải trình biến động LNST BCTC Cty mẹ quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam giải trình biến động LNST BCTC Cty mẹ quý 2.2019 so với cùng kỳ năm trước âm như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190722_20190722--CSV--GT-bien-dong-LN-tren-BCTC-cty-me-Q2.2019.pdf

Tin mới

Tin cũ