Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VSC: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 22/07/2019 17:03:00
VSC: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190722_20190722--VSC--BCTDSHNNDTNN--FTIF-Templeton-Frontier-Markets-Fund.pdf

Tin mới

Tin cũ