Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thanh Tùng

HNX - 22/07/2019 17:10:00
SVN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thanh Tùng
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thanh Tùng
- Mã chứng khoán: SVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 263.400 CP (tỷ lệ 1,25%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.036.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.299.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,19%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/07/2019.

Tin mới

Tin cũ