Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CII kỳ vọng được thanh toán hợp đồng BT, phát hành xong 800 tỷ đồng trái phiếu

NDH - 20/08/2019 09:50:00
CII cho rằng đã có cơ sở pháp lý để được thanh toán các hợp đồng BT.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69 về việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (Xây dựng - chuyển giao). Trong đó, Nghị định nêu với các dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc được ký hợp đồng trước ngày 1/1/2018 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký.

Với nội dung này, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) cho biết có đầy đủ cơ sở pháp lý để được thanh toán các hợp đồng BT mà doanh nghiệp đã ký. Ban lãnh đạo kỳ vọng mọi việc sẽ thuận lợi trong thời gian tới.

Trong năm 2018, CII đã gặp khó khăn khi các dự án BT bị tạm dừng thanh toán, gây ảnh hưởng dòng tiền. BOT Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ so với kế hoạch khi nhà đầu tư phải tăng thêm vốn để đáp ứng điều kiện cho vay ngân hàng; BOT Xa lộ Hà Nội chưa thể thu phí. Do đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 95 tỷ đồng, CII không chia cổ tức.

Ngoài ra, CII cũng công bố hoàn tất phát hành riêng lẻ 800 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Lãi suất trái phiếu 9,5%/năm với thời hạn 1 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được, CII dùng để đầu tư dự án, tăng quy mô vốn. Trái chủ không được công bố.

Tin mới

Tin cũ