Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

HNX - 20/08/2019 09:23:00
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực như sau:
 
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
  3. Địa chỉ: Tầng 14, 15 &16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.750.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT
                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT
  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 16.250.000 cổ phần
                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 16.250.000 CP
  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2019

Tin mới

Tin cũ