Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo về việc thay đổi tên công ty chứng khoán được chọn làm đại lý đấu giá cho SGDCK TP.HCM năm 2019

HOSE - 21/08/2019 18:17:00
HOSE: Thông báo về việc thay đổi tên công ty chứng khoán được chọn làm đại lý đấu giá cho SGDCK TP.HCM năm 2019

SGDCK TP.HCM thông báo về việc thay đổi tên công ty chứng khoán được chọn làm đại lý đấu giá cho SGDCK TP.HCM năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190821_20190821--TB-thay-doi-ten-dai-ly-dau-gia.pdf

Tin mới

Tin cũ