Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

HNX - 22/08/2019 09:36:00
BWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, * Số cổ phiếu dư do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (17.000.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2019

3. Lý do và mục đích:  

  * Trả cổ tức bằng tiền mặt

 • Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)       
 • Thời gian thực hiện: 09/09/2019

 Địa điểm thực hiện:

 • Chứng khoán chưa lưu ký: Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
 • Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, số 14 đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu, vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 09/09/2019. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.              
 • Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.    

 * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

 • Tỷ lệ thực hiện: 100:13,61 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13,61 cổ phiếu mới)
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 13,61% thì số lượng phát hành sẽ là 244,98 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 244 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,98 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

Địa điểm thực hiện:

 • Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.
 • Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

 • Tỷ lệ thực hiện: 100:13,37 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13,37 cổ phiếu mới).
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 13,37% thì số lượng phát hành sẽ là 240,66 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 240 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,66 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.         

- Địa điểm thực hiện:

 • Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.
 •  Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.    

 * Lý do và mục đích: * Số cổ phiếu dư do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (17.000.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới

Tin cũ