Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo chốt danh sách trái chủ thanh toán lãi trái phiếu ADC - 2018.09.1 kỳ 2

26/08/2019 16:49:49

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) xin thông báo tới Quý Nhà Đầu tư về Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách trái chủ) để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu ADC-2018.09.1 như sau:

1. Thông tin về trái phiếu và Kỳ hạn thanh toán lãi:

-  Tên trái phiếu: ADC-2018.09.1

-  Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông

-  Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/ Trái Phiếu

-  Lãi suất: 11%/năm

(Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị)

2. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt Danh sách Trái chủ) và Ngày thanh toán

-  Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách Trái chủ): 03/09/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu ADC-2018.09.1 kỳ 2

-  Thời gian thanh toán: 10/09/2019

-  Phương thức thanh toán: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán chuyển khoản vào tài khoản mà Trái chủ đã đăng ký với TVSI.

Trân trọng thông báo.

TVSI

Tin mới

Tin cũ